Prečo sa oplatí zapojiť do partnerského programu Answear.sk?

  1. ATRAKTÍVNA PROVÍZIA: odmena z predaja vo výške 9 - 11% z hodnoty dokončeného nákupného košíka! *
  2. MOTIVAČNÝ SYSTÉM: ŠPECIÁLNE ODMENY pre najefektívnejších partnerov
  3. PROMO AKCIE: Zľavy, zľavové kupóny a jedinečné ponuky, vďaka ktorým je naša ponuka zaujímavejšia a Vy môžete efektívnejšie propagovať Answear.sk na Vašej stránke!
  4. REKLAMNÉ MATERIÁLY: na žiadosť navrhujeme neštandardné a individuálne propagačné materiály
  5. SÚŤAŽ PRE PARTNEROV: už čoskoro!
* prvé dva mesiace obdržíte odmenu vo výške 11%, od tretieho mesiaca je Vaša odmena stanovená na 9% z hodnoty dokončeného nákupného košíka

NEČAKAJTE! ZAČNITE S NAMI SPOLUPRACOVAŤ, AK UŽ STE V SIETI COMMISSION JUNCTION

ZAREGISTRUJTE SA V SIETI COMMISSION JUNCTION A STAŇTE SA PARTNEROM ANSWEAR.SK

V prípade otázok kontaktujte prosím VIV NETworks.